JUNGE sammensætter bestyrelser og kører bestyrelsessparring

Fremtidens bestyrelse

 • Fremtidens bestyrelse er divers, inddragende og markedsorienteret
 • Fremtidens bestyrelse sammensættes som det team, der bedst muligt kan udvikle og understøtte virksomhedens vision og strategi
 • Fremtidens bestyrelse er agil, netværksorienteret og åben for udskiftninger i takt med virksomhedens udvikling

Overvejer I at få sammensat en professionel bestyrelse?
– så kan JUNGE tilbyde jer:

 • Analyse af kompetencebehov og profil i forhold til jeres vision og mål
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer gennem netværk og andre relevante kanaler
 • Udvælgelse af de rette profiler gennem samtaler og DISC Person Analyse

Har I brug for bestyrelsessparring?
– så kan JUNGE tilbyde jer:

 • Professionel sparring på bestyrelsesudfordringer
 • Professionel facilitering af bestyrelsesmøder
 • Professionel facilitering af strategiudviklingsforløb

Har I brug for at få bestyrelsen til at fungere bedre som et team, der udnytter hinandens forskellige kompetencer og netværk?
– så kan JUNGE tilbyde jer:

 • Workshop om person profiler og team-samarbejde
 • Workshop om kommunikation og kompetenceudnyttelse
 • Workshop om netværk

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan jeg/JUNGE kan hjælpe jer.