Generationsskifte

Et smidigt, sympatisk og effektivt generationsskifte

Hvis I står overfor et generationsskifte og/eller overvejelser omkring håndteringen af et generationsskifte, så kontakt JUNGE.

Vi starter med en drøftelse af jeres situation og ønsker. Her ud fra vil JUNGE udarbejdet et oplæg til lige præcist det mest smidige og relevante forløb for jer. Der er ikke to generationsskifteforløb, der er ens, hvorfor det er afgørende at I vælger at få det tilrettelagt, så det passer til jer.

Her et eksempel på et generationsskifteforløb:

Fase 1: DISC Person Profiler
(på de involverede ejere/ ledere i virksomheden – indehaveren/den der skal overtage virksomheden/evt. relevante ledere).

  • Først afholdes individuelle feedback-møder, så I hver især er helt afklaret omkring jeres profil.
  • Ud fra profilerne konfronteres I så samlet med de udfordringer, der ligger i jeres forskellige profiler og I får rådgivning omkring håndteringen af disse, med det sigte at generationsskiftet skal ske på en smidig, sympatisk og effektiv måde.
  • Her vil der således både være individuelle møder og gruppe-sparringssessioner/-workshops.

Fase 2: Overtagelses-plan

  • Her arbejdes med en tids- og aktivitetsplan for det kommende generationsskifte – hvornår skal hvad gøres og af hvem.
  • Igen kan det ske gennem et miks af individuelle samtaler og gruppe-workshops.

Fase 3: Eksekvering

  • Her arbejdes med de forskellige aktiviteter som skal gennemføres op til generationsskiftet såsom tilpasning af organisationen, strategidrøftelser, uddannelsesplaner og andet relevant.
    (Revisor/jurister/bankfolk inddrages efter behov, da hele den juridiske og økonomiske side af generationsskiftet ligger uden for JUNGEs kompetenceområde)
  • Afhængig af generationsskifte-forløbets varighed og indhold kan det aftales at opdele det i flere faser – igen er det afgørende at vi får tilpasset forløbet, så det lige præcist imødekommer jer og jeres behov.