Strategi- og Forretningsudvikling

Strategi- og Forretningsudvikling

– der skaber retning og sætter klare mål.

Skal I have udarbejdet en ny Strategiplan – og/eller står I overfor nogle vigtige strategiske valg vedrørende kompetenceudvikling, omorganisering, outsourcing, opstart på nye markeder eller lignende?

JUNGE tilbyder udvikling og facilitering af individuelt tilpassede forløb inden for:

 • Strategi- og organisationsudvikling
 • Forretningsudvikling
 • Lederudvikling
 • Kompetenceudvikling

Forløbene tilpasses i forhold til din virksomheds situation og mål samt de enkelte deltageres personlighed og potentiale.

JUNGE tror på, at personligheden er afgørende for vores succes, og derfor inddrages personlighedsteorien, herunder DISC Person Analyse i mange af JUNGE’s forløb.


Strategi- og organisationsudvikling

Har I brug for en ekstern facilitator og rådgiver på udviklingen af jeres nye strategiplan, så vil JUNGE udvikle et individuelt tilpasset strategiudviklingsforløb for jer.

Her kan vi blandt andet arbejde med:

 • Afklaring af markedssituation og fremtidige mål
 • Afklaring af den nødvendige markedsindsats
 • Analyse af implikationerne for organisationen, herunder gapanalyser og eventuelt igangsætte nødvendige organisationsudviklings tiltag i form af:
  – Rekruttering
  – Udvikling
  – Afvikling
 • Udarbejdelse af en implementerbar handlingsplan for at sikre at strategien udføres i praksis.
 • Gennemførelse af relevante værdi- og forandringsprocesser.

Forretningsudvikling

Når i står overfor vigtige strategiske valg vedrørende udvikling af jeres forretning, er det afgørende at I anvender den fornødne tid på at træffe beslutningerne på det rette grundlag.

JUNGE skræddersyer et forløb til jer, hvor vi gennem analyser, drøftelser, workshops mv. skaber det rigtige beslutningsgrundlag for jeres videre forretningsudvikling.


Lederudvikling

Fremtidens ledere og ledergruppers succes og evne til at skabe resultater bliver i stigende grad afhængig af deres samspil og generelle kompetencer. JUNGE skræddersyer forløbet til jer, og der kan blandt andet arbejdes med:

 • Indsigt i egen og andres personlighed og adfærd gennem DISC Person Analyse
 • Kommunikation og formidling
 • Motivation og motivationsfaktorer
 • Planlægning, networking mv.

Alt trænes og indlæres i forhold til lederens/ledergruppens situation, personlighedssammensætning og potentiale. Den personlige tilgang og fokus på, at kompetencerne skal være praktisk anvendelige, er det unikke ved lederudviklingsforløb hos JUNGE.


Kompetenceudvikling

Hvis I har behov for at skabe resultater og udvikling i en medarbejdergruppe, så skræddersyer JUNGE et kompetenceudviklingsforløb til jer. Afhængig af jeres situation, ønsker og behov kan der arbejdes f.eks. arbejdes med:

 • Indsigt i egen og andres personlighed og adfærd gennem DISC Person Analyse
 • Evnen til at netværke og samarbejde
 • Evnen til kommunikere og formidle
 • Evnen til at motivere
 • Evnen til at planlægge

Alt trænes og indlæres i forhold til deltagernes situation, personlighedssammensætning og potentiale. Den personlige tilgang og fokus på, at kompetencerne skal være praktisk anvendelige, er det unikke ved kompetenceudviklingsforløb hos JUNGE.